נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: 04-8668881 / 050-8433334

העברה ללא תמורה

העברה ללא תמורה/מתנה היא הליך במקרקעין אשר משמעו העברת הזכויות בנכס (דירה, בית, קרקע) לקרובי משפחה, מבלי שניתנת כל תמורה. לצעד זה יש מספר יתרונות במצבי חיים שונים, ובשורות הבאות נעמוד על עיקריו.

כיצד מבצעים העברה ללא תמורה

ללא קשר לשיקולים שמאחורי ההעברה יש להבין כי עדיין מדובר בעסקת מקרקעין, שעליה לעמוד בדרישות החוק ובתקנות הרלוונטיות. ראשית, יש לחתום בפני עורך דין על תצהירים של נותן ומקבל המתנה, וכן על הצהרות מיסוי מקרקעין הקשורות בין היתר לפטורים שעליהם נדבר בהמשך. עוד יש לחתום על בקשות רישום מקרקעין, שטרי מכר, ולעיתים על מסמכים נוספים במידת שהזכויות בנכס רשומות ברשות מקרקעי ישראל, ולא בטאבו. מעבר לכך, יהיה צורך לקבל אישורים מהרשות המקומית או העירייה, ולשלם אגרות שונות הקשורות לרישום בטאבו. חשוב לציין כי בעת העברה ללא תמורה/מתנה לא חייבים הצדדים לערוך ביניהם הסכם מותנה, אך הדבר בהחלט אפשרי ואף מומלץ. לדוגמא, ניתן להבטיח כי נותן המתנה יוכל להמשיך ולהתגורר בנכס, או שכל פעולה בו תידרש באישורו, או שהנכס לא יועבר לרשות בן זוגו של המקבל.

כדאיות העברה ללא תמורה/מתנה

ישנם מספר מצבים, יתרונות ונסיבות שבגינם בוחרים אנשים לבצע העברה ללא תמורה/מתנה. לפניכם מספר דוגמאות עיקריות:

  • ירושות – לעיתים סבור אדם שצוואתו עלולה להוביל לסכסוכים והתנגדויות, מצד מי שרואים את עצמם נפגעים, דבר שיפגע קשות בשלמות המשפחה. במקרים אלו, העברת הזכויות בעוד האדם בחיים קובעת מראש ובאופן חוקי את הבעלות על הנכס, ומונעת את הבעיות העתידיות.

  • מיסוי – ישנם שני מיסים עקרוניים החלים על עסקאות מקרקעין: מס רכישה ושבח. במקרה של מס רכישה, העברה ללא תמורה מזכה בפטור חלקי של 33% מהסכום הרגיל, ובמידה שמדובר בבני זוג המתגוררים באותה הדירה הרי שניתן פטור מלא. ולגבי מס השבח שעומד על 25% מערך העסקה, ניתן פטור מלא.

  • הגנות לילדים – מדובר במקרים בהם נישא אדם בשנית או מקיים יחסים משותפים עם ידוע בציבור חדש. במצבים אלו עולה לעיתים החשש כי בן הזוג ידרוש זכויות על הנכס, דבר שפגעו בילדי בעל הדירה, ולכן מבצעים כלפיהם את ההעברה.

לפרטים נוספים וייעוץ משפטי

המעוניינים לקבל מידע נוסף, ייעוץ וליווי עבור העברה ללא תמורה/מתנה, מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין אורן סולן בטלפונים שמספרם 050-8433334 או 04-8668881.