נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: 04-8668881 / 050-8433334

חובת תום הלב ברכישת דירה

רכישתה של דירה מהווה ללא ספק הוצאה נכבדת, כאשר ביצוע העסקה מגיע לאחר פעולות שונות של משא ומתן, בדיקות, עריכת חוזה וחתימה עליו. על מנת להבטיח כי עסקאות מעין אלו יתבצעו בצורה ישרה והוגנת חלה חובת תום הלב ברכישת דירה על שני הצדדים – כלומר הקונה והמוכר.

מהי חובת תום הלב בעסקאות מקרקעין?

כאמור, חובת תום הלב חלה על כל שלבי עסקת המכר, לרבות המשא ומתן וקיום החוזה. הלכה למעשה, מדובר בגילוי מרבי של כל ההיבטים הקשורים בעסקה משני הצדדים, החל בשעבודים הקיימים על הנכס וביצוע כל הבדיקות התכנוניות והמשפטיות. כמו כן, מדובר בביצוע נאות, הוגן וסביר של המשא ומתן על כל שלביו, ופעולה הוגנת ונחרצת לקיום האמור בחוזה. היבטים אלו מוסדרים בסעיפים שונים של חוק החוזים, שאינו מתייחס רק אל מכירת או השכרת נדל"ן אלא אל כל
החוזים באשר הם. אי עמידה בהגדרות תום הלב עשויה להוות עילה לתביעה משפטית, להפעלת סנקציות שונות ולתשלום פיצויים.

תום לב בחוזה המכר

חוק החוזים קובע כי הצדדים החתומים על חוזה המכר פועלים בתום לב לקיומו, כלומר באופן הוגן וחרוץ על פי רוחו. זאת, מתוך כוונה להגשים את המטרה המשותפת שלהם, כלומר העברת הזכויות בנכס, ולאור שיתוף פעולה ביניהם והתייחסות לאינטרסים ההדדיים. לדוגמא, אם נודע למוכר כי ישנן בעיות כלשהן העלולות לפגוע בקונים הוא מחויב לגלותן בפניהם, ובכל מקרה יש לפעול בצורה מהירה ויעילה כדי לקיים את ההתחייבויות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי למרות ההגנה הניתנת
בחוק החוזים, במקרים רבים מתרחשים מצבים של הסתרת מצב הנכס, או גרירת רגליים בכל הנוגע למימוש החוזה עקב נסיבות פיננסיות, משפטיות ואחרות. לכן, אין להסתמך בעיניים עצומות על חובת תום הלב ברכישת דירה. יש לקיים בדיקות מקדמיות הולמות, החל בבדק בית ועד לפן המשפטי, וכמובן להסתייע בשירותיו של עורך דין המבטיח את האינטרסים שלכם.

חובת תום הלב במשא ומתן

כאמור, גם בעת המשא ומתן לרכישת הדירה יש לפעול ביושר, בנאמנות ובהגינות, תוך שיתוף פעולה והתחשבות באינטרסים של שני הצדדים. המשמעות היא, שגם אם לא נחתם כל חוזה בין הצדדים עדיין קיימת עילה לתביעת פיצויים, במידה שאחד מהם לא נקט בהתנהלות סבירה. הלכה למעשה, מדובר בחובה למסור פרטים ועובדות המצופים לגילוי מהאדם הסביר בהתאם לנסיבות אלו, כמו חובות, שעבודים, חריגות בנייה, או היעדר אמצעים פיננסיים להשלמת העסקה. כמו כן, החוק אוסר על ביצוע משא ומתן בלתי הוגן (הצעות נמוכות גבוהות או נמוכות מהסביר), או ביצועו ללא כוונה אמיתית להגיע לכדי חוזה, למשל במטרה לברר פרטים בלבד.

לקבלת שירותינו המשפטיים

במידה שהינכם סבורים כי נפגעתם מהיעדר תום לב ברכישת דירה, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד דין אורן סולן בטלפונים 04-8668881 ו- 050-8433334.