נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: 04-8668881 / 050-8433334

מימוש זכות פירוק שיתוף במקרקעין

כחלק מהתמחות משרד אורן סולן בדיני מקרקעין, אנו מבצעים הליכי פירוק שיתוף במקרקעין עבור לקוחות פרטיים ועסקיים. מדובר בזכות בסיסית בחוקי מקרקעין המאפשרת לפרק שיתוף בכל עת ועל ידי כל שותף. אנו דואגים לממשה בהליכי פירוק שיתוף בהסכמה שהינם מהירים ופשוטים יחסית, וכן במקרים סבוכים בהם צד אחד או יותר אינו מסכים לפירוק.

הזכות לפירוק שיתוף מקרקעין

על פי מערכת המשפט בישראל, כל שותף זכאי לדרוש פירוק שותפות מקרקעין גם אם הוא אוחז באחוז אחד בנכס. הדרישה תקפה בכל עת ואין חלים עליה חוקי התיישנות. הלכה למעשה, הזכות חלה על כל מצב של פירוק שותפות, בין אם פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג, בין אחים, קרובי משפחה, חברים או בין משקיעי נדל"ן ושותפים עסקיים. במידה וכל הצדדים מסכימים על ההליך אנו נבצעו באופן יעיל ומהיר, ובנוסף מצויים בידינו כל הכלים להגשת תביעה לפירוק שיתוף גם כאשר אחד הצדדים או יותר מתנגדים להליך.

הגשת תביעות פירוק שיתוף

פירוק שיתוף במשרדנו מתחיל בבדיקת רישום זכויות הנכס, אשר תקבע את אופן ביצוע ההליך. כך, במידה והנכס רשום בשמה של חברה קבלנית או במנהל מקרקעי ישראל, אנו נגיש את התביעה לפירוק בהתאם לחוק מיטלטלין ונגישה אל בית משפט השלום בנכסים השווים עד שני מיליון שקלים, או לבית משפט מחוזי עבור נכסים השווים יותר משני מיליון שקלים. מאידך, במידה והנכס רשום בטאבו נגיש את התביעה בהתאם לחוק מקרקעין אל בית משפט שלום אזורי, וזאת בכל שווי של נכס. יחד עם זאת, במקרים בהם מוגשת תביעת פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים, בני זוג או כל קרוב משפחה אחר, התביעה בכל סכום תוגש לבית משפט לענייני משפחה.

מימוש פירוק שיתוף

אנו מממשים פירוק שיתוף מקרקעין בדרכים ואמצעים שונים, וזאת בהתאם לאופי המקרה והרצונות של השותפים. כך למשל, במידת האפשר ניתן לחלק פיזית את הקרקע בין השותפים, כולל במידת הצורך תשלומי איזון המשווים בין ערך חלקי השותפים בטרם הפירוק. מאידך, במקרים בהם לא ניתן לחלק פיזית את הנכסים אפשר למכור אותם לצד שלישי, ולחלק את פדיון הנכס בין השותפים. את אופי המכירה אנו נתאים לצרכי הלקוח ותנאי המקרה, בין אם באמצעות מכירה פומבית וכינוס נכסים, מכירת נכס לאחד השותפים או כל פתרון נאות אחר.

שירותי פירוק שיתוף

לקבלת שירותי פירוק שיתוף במקרקעין בהתאמה מלאה לצרכיכם, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד דין אורן סולן בטלפונים  04-8668881 ו- 050-8433334.

אנו נשמח להיפגש עמכם ולספק לכם ייעוץ מקיף ומידע מקצועי נוסף בנושא.